Αναλυτική περιγραφή έργου

Λογισμός Μίας Μεταβλητής από τον Σωτήριο Κ. Περσίδη

Μέρος Πρώτο

Το πρώτο μέρος αποτελείται από το βασικό έντυπο βιβλίο (διακρίνεται από το κόκκινο εξώφυλλο) με τίτλο "Λογισμός Μίας Μεταβλητής - Ένα σύγχρονο & σύνθετο εκπαιδευτικό έργο για φοιτητές των Μαθηματικών". Το βιβλίο αποτελείται από οκτώ κεφάλαια (Αριθμοί, Ακολουθίες, Συναρτήσεις, Όρια και Συνέχεια, Παράγωγοι, Ολοκληρώματα, Σειρές, Γενικευμένα Ολοκληρώματα). Μέσα στις 112 σελίδες του, περιέχεται όλη τη θεωρία όπως είναι οι ορισμοί εννοιών, οι εκφωνήσεις θεωρημάτων και λίγα παραδείγματα. Περιλαμβάνονται επίσης και οι εκφωνήσεις 395 προβλημάτων. Το πρώτο μέρος είναι άμεσα διαθέσιμα για αγορά από την ΕΣΠΙ Εκδοτική ή μέσα από το www.espi.gr.

Μέρος Δεύτερο

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τους τόμους 1 & 2 που συμπληρώνουν το βασικό βιβλίο. Οι δύο τόμοι περιέχουν όλες τις αποδείξεις των θεωρημάτων, πολλά παραδείγματα, επεκτάσεις της ύλης καθώς και τις λύσεις των προβλημάτων που διατυπώνονται στο πρώτο μέρος. Πιο αναλυτικά ο 1ος τόμος με το πράσινο εξώφυλλο, αποτελείται από 324 σελίδες και περιέχει τις αποδείξεις των θεωρημάτων, παραδείγματα και τις λύσεις των προβλημάτων στα κεφάλαια 1 έως 4 του βασικού βιβλίου. Ο 2ος τόμος αποτελείται από 436 σελίδες και περιέχει τις αποδείξεις των θεωρημάτων, παραδείγματα και τις λύσεις των προβλημάτων στα κεφάλαια 5 έως 8 του βασικού βιβλίου. Τα δύο αυτά βιβλία είναι διαθέσιμα σε έντυπη έκδοση αλλά και ψηφιακή. Μπορείτε να αγοράσετε τις έντυπες εκδόσεις από την ΕΣΠΙ Εκδοτική ή μέσα από το www.espi.gr. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ψηφιακές εκδόσεις, χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό ο οποίος έχει ενεργή διάρκεια ενός έτους.

Μετά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο (login) και να δείτε ένα μενού με τα οκτώ κεφάλαια του πρώτου μέρους. Πατώντας πάνω στον τίτλο κάθε κεφαλαίου ανοίγουν οι σελίδες του. Το περιεχόμενο των σελίδων είναι σχετικά αλλοιωμένο και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή δεν χρειάζεται να διαβάσετε online το βασικό βιβλίο αφού θα το έχετε σε έντυπη μορφή, ανοιχτό μπροστά σας. Ανοίγοντας ένα κεφάλαιο έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε στους συνδέσμους (κουμπιά) που βρίσκονται κυρίως στο δεξιό μέρος κάθε σελίδας. Πατώντας το κάθε κουμπί, μπορείτε να δείτε πρόσθετο περιεχόμενο όπως είναι οι αποδείξεις των θεωρημάτων, εφαρμογές, παραδείγματα, επεκτάσεις και πληροφορίες. Για να δείτε τις λύσεις των διατυπωμένων προβλημάτων του κάθε κεφαλαίου, χρειάζεται να πατήσετε πάνω στον αριθμό της διατύπωσης του κάθε προβλήματος.

Δοκιμάστε το διαθέσιμο demo πριν δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας.

Μέρος Τρίτο

Το τρίτο μέρος βρίσκεται ακόμα υπό ανάπτυξη και σύντομα θα είναι στη διάθεση σας για αγορά. Θα περιλαμβάνει μία σειρά από επεξηγηματικά βίντεο για τον Λογισμό Μίας Μεταβλητής.